Pesticiden, insecticiden, herbiciden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, medicijnen.

 

Test parameters

Test procedure

Verwijdert

Aluminium

DIN EN ISO 17294-2

93,8%

Arsenicum

DIN EN ISO 17294-2

99,5%

Lood

DIN EN ISO 17294-2

> 99%

Cadmium

DIN EN ISO 17294-2

92,8%

Koper

DIN EN ISO 17294-2

98,7%

Nikkel

DIN EN ISO 17294-2

92,9%

IJzer

DIN EN ISO 17294-2

97,6%

Mangaan

DIN EN ISO 17294-2

> 99%

Chromium

DIN EN ISO 17294-2

83,7%

Kwik

DIN EN ISO 17294-2

98,6%

Uranium

DIN EN ISO 17294-2

98,2%

Chloride

DIN EN ISO 10304-1

> 99%

Fluoride

DIN EN ISO 10304-1

> 99%

Nitraat

DIN EN ISO 10304-1

83,4%

2,6-Dichlorbenzamide

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Altrazin

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Simazin

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Bromacil

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Desethylatrazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Desisopropylatrazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Desethylterbutylazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Sebutylazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Terbutylazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Propazine

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Hexazinone

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Metalaxyl

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Metazachloor

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Metolachloor

DIN 38407-F18 HPLC

>99%

Ibuprofen

DIN EN ISO 6488-F1

>99%

Diclofenac

DIN EN ISO 6488-F1

>99%

Benzafibraat

DIN EN ISO 6488-F1

>99%

Benzo-(a)pyrene

DIN 38407-F8

>99%

Polycyclische Aromatische

DIN 38407-F8

>99%

Koolwaterstoffen:

(uit Benzo-(b)fluorantheen,

Benzo-(k)fluorantheen, Benzo-

(ghi)-perileen en indeno-(1,2,3cd)-

pyrene)

Dit is een vertaling van het testrapport van het Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH, Waldplatzstrasse 8, 79331 Teningen, Duitsland.

De testst werden uitgevoerd in juni 2015 onder testnummer 93700.

Deze stoffen komen niet standaard voor in drinkwater. Door het laboratium worden aan de monsters oplossingen van de stoffen toegevoegd zodat daar op

gemeten kan worden.