Water Blessings Shop

Heb je je keus kunnen maken? Dan kun je hier eenvoudig jouw bestelling compleet maken!
Wil je een extra filterset erbij, of een drie eenheid? Zorg dan dat je meteen alles hebt.

WATERFILTERS

 

Resultaat 1–6 van de 10 resultaten wordt getoond

Losse Filters

 

Toont alle 4 resultaten

ACCESSOIRES

 

Enig resultaat

Garantie

Water Blessings staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..

Verzending

Alle systemen worden verstuur via POSTNL, levertijden zijn binnen twee dagen, onder voorbehoud van oponthoud bij de koerier of anders, zoals aangegeven in onze update.

Bedenktijd

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Verplichting tijdens bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retour termijn

De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode. Hiervoor kunt u het herroepingsformulier onder aan deze pagina invullen.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Retourbetaling

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
9. filtersystemen die zijn gebruikt.

Algemene Voorwaarden

Onze pagina met de algemene voorwaarden vind je hier.
Algemene Voorwaarden

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Share This